China

BEIJING
Norhor – Beijing
No.5 Qicheng Space Creative Park,
No.113 Qingnian Road,
Chaoyang District,
Beijing
t: 010 8551 1781
HANGZHOU
Norhor – Hangzhou
B4 Buiding Xixi Center,
No.588 West Wenyi Road,
Hangzhou,
Zhejiang
t: 0571 8765 6215
SHANGHAI
Norhor – Shanghai
B3-B101 Yuejie Expo Site,
No.19 Wangda Road,
Huangpu District,
Shanghai
t: 021 6332 7767
SHENZHEN
Norhor – Shenzhen
B301-B309 Vanke Cloud Design Commune,
Dashi No.2 Road,
Nanshan District,
Shenzhen
t: 0755 2267 2716