Taiwan

TAIPEI
Artso – Minsheng
No.3, Sec. 3, Minsheng E. Rd.,
Zhongshan District
Taipei City 10478
t: 02 2500 6080
Artso – Taoyuan Decorhouse
B1 Fl., No.1, Zhongzheng Rd.,
Luzhu District
Taoyuan City 33863
t: 03 322 1229
Shiamal City Life Co., LTD – Neihu
No. 451, Xingshan Road,
Neihu District, Taipei City,
Taiwan 114
t: 02 2794 6437
TAICHUNG
Shiamal City Life Co., LTD – Taichung
No. 668, SEC 3, Longfu Road,
Nantun District, Taichung City,
Taiwan 40880
t: 04 2386 0788